Nacházíte se na starší verzi webu pro ročníky 2010 a 2011. Aktuální web pro rok 2013 najdete na adrese tedxbrno.cz

Připojte se k nám

Partner Partner Dobrovolník Dobrovolník


Renata Veselská

Vystudovala molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě (PřF) Masarykovy univerzity, kde získala i doktorát. 10 let působila na Lékařské fakultě MU, kde se podílela na výuce lékařské biologie a věnovala se výzkumu v oblasti buněčné biologie. Na PřF nyní vede Laboratoř nádorové biologie se zaměřením na problematiku solidních nádorů u dětí. Už od studií se zajímala o problematiku etických aspektů biomedicínského výzkumu. Patří k zakládajícím členům Univerzitního centra pro bioetiku. Získala stipendium z Fogarty International Center of the NIH, díky němuž se zúčastnila vzdělávacího programu o etice výzkumu pro státy střední a východní Evropy a poté absolvovala studium bioetiky na Union Graduate College a Mount Sinai School of Medicine (NY, USA). V současné době přednáší na Ústavu experimentální biologie PřF kursy zaměřené na molekulární a buněčnou biologii a na bioetiku. Osobní stránka


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: