Nacházíte se na starší verzi webu pro ročníky 2010 a 2011. Aktuální web pro rok 2013 najdete na adrese tedxbrno.cz

Připojte se k nám

Partner Partner Dobrovolník Dobrovolník

Bez podpory silných partnerů se dnes neobejde žádná významnější akce a TEDxBrno je mnohem více než další z řady konferencí. Jsme moc rádi, že s myšlenkou tohoto neziskového mezinárodního projektu se ztotožnili následující partneři, bez jejichž podpory bychom nebyli schopni akci uskutečnit. Děkujeme!

 

Hlavní partner akce


Video technologie přínáší nápady do života – a kooperativní technologie firmy Cisco přivádí videa do života. Výborné nápady, které jsou sdíleny, mohou proměnit způsob, jakým funguje svět. Video technologie a řešení vzájemné spolupráce okamžitě prolamuje bariéry. Spojení zákazníků a expertů. Snadné sdílení informací mezi kolegy, které jinak dělí velké vzdálenosti. Setkávání z očí do očí bez potřeby cestovat z místa na místo. Posílení spolupráce, podpora tvořivosti, zvýšení produktivity a posílení inovací. Technologie, která se vydává novou cestou. Společnost Cisco je hrdá na to, že může podporovat TEDxBrno a pomoci tak i misi TED a TEDx - sdílet myšlenky hodné šíření.

 

Partneři akce

Akce se koná s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky. Město Brno má ambici stát se v blízké budoucnosti prostorem realizujících se talentovaných a kreativních lidí, pokročilé znalostní ekonomiky, a zařadit se mezi významná evropská centra vědy, výzkumu a inovací. Dlouhodobě podporuje aktivity a projekty napomáhající naplňovat tuto vizi.

 

missing image /website/images/partneri/fip.jpg
Poradenská firma specializovaná na podporu ICT výzkumu a vývoje, spoluzakladatel sítě First Tuesday. Jako Oborová kontaktní organizace pro rámcové programy EU se zaměřením na internetové služby a digitální obsah pomáhá financovat inovační projekty a komercionalizovat výsledky výzkumu. Uspořádala přes 200 seminářů, panelových diskusí, konferencí i neformálních setkání, v ČR i v zahraničí, 15 let provozuje Virtuální inovační park (VIP).

 

missing image /website/images/partneri/miton.jpg
Internetová agentura, která začínala v roce 2000 jako malá severočeská firmička tří spolužáků a během několika let se díky svým službám a projektům vyšvihla mezi přední hráče na českém trhu. Základem úspěchu MITONu je snaha nestále hledat nové zkušenosti a předávat je dál zákazníkům a všem, kteří je potřebují. "TED a TEDx, to jsou fascinující projekty. Musíme je podpořit. Zosobňují totiž sen všech technologických optimistů a my se mezi ně rozhodně počítáme.

 

Mediální partneři

 

 

 

 


Poděkování

Kavárně Falk za poskytnutí inspirativního prostoru pro porady TEDxFamily a za vypůjčení nábytku

 

 

Prodejně Vincent interier za vypůjčení designového křesla

 

 

 

Za podporu TEDxBrno nad rámec základního vstupního poplatku

  • Petru Andrýskovi,
  • Františku Buhnovi,
  • Juraji Hájovskému
  • Milanu Kunešovi,
  • Martinu Maryškovi,
  • Tomáši Vodehnalovi.

 

Připojte se

"Sponzorovat TED konference je jako upsat si budoucnost těch, kteří budou mít významnou roli mezi lídry v určování nových směrů," řekla Michela O’Connor Abrams, vydavatelka Dwell. Přestože nezávisle pořádané TEDx akce nelze srovnávat se špičkovou TED konferencí za tisíce dolarů, nabízíme partnerům TEDxBrno oslovit výjimečně vzdělané, inteligentní a vnímavé publikum současných nebo potenciálních inovátorů regionu. Kontaktujte nás ohledně podmínek partnerství.

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: